HAR BYGNINGEN SVAGE PUNKTER?

Din virksomhed er indrettet på en sådan måde, at en evt. brand spredes mindst muligt. Erfaringer fra tidligere brande viser dog, at mange brande bliver unødvendigt store på grund af utætte gulve, vægge og lofter.

Beregninger viser, at skaderne kan halveres, hvis gulve, vægge og lofter kan holde branden tilbage, som de er tiltænkt.

Udpeg en ansvarlig for brandsikkerheden.

Er du i tvivl om, hvorvidt væggene er tætte i din virksomhed, så kontakt en specialist i brandtætninger eller en brandrådgiver.

EN BRAND KAN LUKKE DIN VIRKSOMHED

Erfaringer fra tidligere brandskader viser, at flere virksomheder ikke overlever en brand.

Det er ikke kun bygningerne og inventaret, der bliver beskadiget ved en brand. Det går i høj grad også ud over dine kunder.

Kan dine kunder vente på, at du kan levere varen igen?