HVAD SIGER BYGNINGSREGLEMENTET?

Bygningsreglementet er den lovgivning alle skal overholde, når der bygges. Her står der direkte, at du skal lukke hullerne efter dig.

Bygningsreglementet 5.5.2 stk. 4
" Gennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes"

Det betyder luk hullerne ....

Bygningsreglementet 5.1. stk. 2
"Brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele bygningens levetid"

... også ved renovering

Læs bygningsreglementets afsnit 5 om brandforhold.

HVAD SIGER STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN?

Som elektriker skal du også være opmærksom på Stærkstrømsbekendtgørelsen, hvor der også står, at du skal lukke hullerne efter dig.

Se i Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6

Kapitel 527: Valg og installation til begrænsning af brandspredning.

527.1 Forholdsregler inden for en brandcelle

527.2 Brandsikker lukning af gennemføringer

527.4 Forhold under udførelse

Læs Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer, kapitel 527 om Valg og installation til begrænsning af brandspredning.