TÆNK BRANDSIKRING MED FRA START

Det er dit ansvar som rådgiver at tænke og beskrive brandsikring ind i projektbeskrivelsen. Du kan få hjælp til lovgivningen på dette område på siden Mere viden.

Du kan også se gode løsningsmuligheder på brandtætning i:

  • BYG-ERFA's erfaringsblad 041215 (Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge) 
  • Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætninger - Brandtætning af gennemføringer for installationer.

Brandtætninger omkring gennemføringer skal indgå i drifts- og vedligeholdelsesplanen med beskrivelse af løbende kontrol med fast interval.

Under selve byggeriet har tilsyn med brandtætninger stor vigtighed. Der skal løbende under byggeriet føres tilsyn af alle brandtætninger og med særlig fokus på kontrol af alle gennemføringer som en del af færdigmeldingen, 1-års gennemgangen og 5-års gennemgangen. 

Se to konkrete eksempler på, hvor galt det står til med manglende brandtætning omkring gennemføringer.

Rapporterne er udarbejdet efter gennemgang af en del af bygningerne på Datavej i Birkerød og efter gennemgang af bygninger på Videnparken i Fredericia.